Stefan van Kessel
veilig vooruit

Veilige start! Vooruitblik 2024

2023 was een jaar met prachtige mijlpalen. Een jaar waarin we samen mooie dingen hebben ontwikkeld en bereikt. We blikken kort terug op 2023 en kijken vooral vooruit naar dít jaar. Hoe geven we in 2024 binnen Van Hattum en Blankevoort invulling aan het WAVE-programma? Daar hebben we jullie écht bij nodig! Van collega’s tot partners en van leveranciers en onderaannemers tot onze klanten. Ons gezamenlijke doel: aan het eind van de dag allemaal weer veilig en gezond naar huis.

Korte terugblik
In 2023 zijn wij vaker het gesprek aangegaan met opdrachtgevers over écht veilig samenwerken (zie ook ‘de evenknie van’ in dit magazine). Ook hebben wij onze partners en leveranciers meegeholpen en meegenomen in het gewenste veiligheidsniveau. Zowel op de bouwplaats als op kantoor zijn we opgestaan op momenten dat het echt niet veilig was. Complimenten aan iedereen hiervoor!

Toch zijn we er nog niet. Afgelopen jaar waren maar liefst zeven van onze collega’s betrokken bij incidenten met letsel en verzuim. Daar heb ik een knoop van in m’n maag. Ogenschijnlijk ‘kleine’ voorvallen hadden grote gevolgen. De oorzaak is vaak eenduidig: we handelen in het belang van de organisatie en niet in het belang van onze eigen veiligheid. De nasleep hiervan was groot. Niet alleen voor de getroffen collega’s, maar ook voor de collega’s eromheen.

In het kader van leren van elkaar: laat het ons vooral weten wanneer er meer informatie over de incidenten gewenst is.

Vooruitkijken

maak een veilige start

Zoals we al eerder zeiden: we willen dat iedereen aan het eind van de dag weer gezond naar huis gaat. Maar hoe zorgen we er dan samen voor dat we herhaling van deze incidenten voorkomen? Het antwoord is simpel: door vast te houden aan wat we hebben. Stick to the plan! We voeren geen grote veranderingen door. We zijn er van overtuigd dat we vast moeten houden aan alles wat wij de afgelopen jaren samen hebben opgebouwd.

Zo heeft de WAVE-Projectstandaard ons al ver gebracht. Deze is inmiddels gedigitaliseerd en voorzien van video’s met uitleg. Deze standaard dient houvast te geven in het voorkomen van ongevallen. Wij willen onze standaarden, onze processen en vooral onze afspraken met elkaar opfrissen. We noemen dit het RE-WAVE programma. Functie- en afdelingsgericht geven wij deze mooie basis weer een boost. We betrekken de keten hier graag in, om nóg meer samen op te trekken.

Daarnaast gaat het management zich (nog) vaker bewegen richting onze projecten, in alle fasen. We leggen minder focus op de werkplekinspecties, maar nemen in plaats daarvan meer tijd voor het goede gesprek, wat speelt er en wat kunnen en móeten we hiervan leren?

Veiligheidsdag
Verder zullen wij, net als voorgaande jaren, weer op gezette momenten stil staan bij onze veiligheid en gezondheid. Hierin gaan wij mee in het programma van VolkerWessels. Zoals gebruikelijk hebben wij in maart de landelijke Veiligheidsdag. Daaromheen zijn er twee toolbox-momenten zijn: WAVE waarde ‘Eerlijk’ en campagne 17.000 Veiligheidsleiders. Daarnaast is er twee keer een WAVE-praat: WAVE waarde ‘Eerlijk’ en ‘Leren van een ongeval’. Hier kunnen alle collega’s en geïnteresseerden aan deelnemen.

Wil je precies weten wat er gaat gebeuren? Download dan hier de veiligheidsagenda 2024.

Wij nodigen ook jullie allemaal van harte uit om aan te haken bij de momenten op onze WAVE Veiligheidsagenda! Heb je interesse laat dit dan weten via info@vhbinfra.nl.

Tot slot: Werk veilig, blijf gezond en heb plezier met elkaar en in je werk!

Met jou als Veiligheidsleider komt iedereen weer veilig en gezond thuis. Elke dag!

Stefan van Kessel, Manager veiligheid Van Hattum en Blankevoort

Deel dit artikel
Vorig artikel Beloning
pluimen
Beloningen

Welke teams, opdrachtgevers en onderaannemers verdienen een pluim?

Volgend artikel Wees Alert! Veiligheid Eerst!
snij-incident
Aandacht voor toename van snij-incidenten

We moeten veiligheid niet uit het oog verliezen