snij-incident
Wees Alert! Veiligheid Eerst!

Aandacht voor toename van snij-incidenten

We moeten veiligheid niet uit het oog verliezen

We zitten nog maar een paar maanden in 2024, maar dit jaar zijn er al drie collega’s slachtoffer geworden van een snij-incident. Zij moesten naar de huisartsenpost om de wond te laten hechten. Hierom, maar ook op basis van de zes snij-incidenten van 2023, willen wij jullie vragen om extra alert te zijn op het veilig gebruik van snij- en breekmessen. Binnen alle fasen van een project kun je hier invloed op uitoefenen, van tender tot uitvoering. Bespreek dit in een komend overleg met je team, maar bespreek dit onderwerp ook met onderaannemers!

Ben je betrokken bij een onveilige situatie of een (bijna)ongeval? Meld dit dan, zodat je collega’s hiervan kunnen leren en onveilige situaties en/of ongevallen voorkomen kunnen worden.

Veilig gebruik snij- en breekmessen

  • Bronaanpak: Bedenk een alternatief voor het materiaal of bestel materiaal op maat.
  • Technische maatregelen: Zorg ervoor dat het type mes scherp en geschikt is voor het doel.
  • Organisatorische maatregelen: De snijtechniek dient veilig te zijn. Snij van het lichaam af, met het materiaal geborgd en de handen in een veilige positie.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: bescherm handen met snijbestendige handschoenen.

De fundamentele keuzes (bronaanpak) worden in de regel al vroeg in het proces gemaakt. In de tenderfase/ontwerpfase moet dus ook het gesprek worden gevoerd over materialen, voorwaarden, omstandigheden en mogelijke risico’s in de uitvoering.

Binnen VolkerWessels is een animatie opgesteld waarin de do’s en dont’s zijn opgenomen bij het gebruik van messen. Zie hieronder hoe geacht wordt hiermee om te gaan.

WAVE-gedrag (Brain Based Safety)

Je moet een gevaar of risico eerst hebben ervaren of ermee in aanraking zijn geweest voordat het in ons brein geprogrammeerd zit. Het delen van kennis en ervaring verhoogd het herkennen van gevaren. Om het gevaar van snijden in te programmeren, kan gebruik worden gemaakt van aangrijpende foto’s van het letsel van collega’s, om hiermee gevaarbesef te activeren.

Deel dit artikel
Naar inhoudsopgave
Vorig artikel veilig vooruit
Stefan van Kessel
Veilige start! Vooruitblik 2024

We hebben jullie nodig!